Ana Sayfa Çevre Arhavi'de, Kaçak Köprünün "yasal kılıf arayışına" suç duyurusu

Arhavi'de, Kaçak Köprünün "yasal kılıf arayışına" suç duyurusu

Arhavi Doğa Koruma Platformu,kaçak köprü için DSİ Bölge müdürü hakkın da suç duyurusunda bulundu...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2014 Pazartesi 10:56
Arhavi'de, Kaçak Köprünün

Arhavi'de KAVAK hes projesi kapsamında Çifteköprü mevkiinde kaçak köprü yapılmış ve vatandaşlarda buna tepki göstermişti.

Yapılan protesto eylemlerinde olaylar çıkmış yaralananlar olmuştu.

DSİ'nin yıkım kararı olmasına rağmen köprü yıkılmamış ve HES inşaatı için kullanılmaya devam etmişti.

Bunun üzere Arhavi Doğa Koruma Platformu köprü için yıkım kararını uygulamayan DSİ 26.Bölge Müdürü Dinçer Aydoğan için "Görevi İhmal ve Geciktirme" (TCK Md.257/2) den dolayı Arhavi Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı' na  suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa verilen Suç Duyurusu

Arhavi Cumhuriyet Başavcılığı aracılığı ile

                                                ARTVİN  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

 

İhbar Eden                  :   

T.C. Kimlik No            :

Adres                          :  

Sanık                          : Dinçer Aydoğan  

                                     Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürü -ARTVİN  

Konu                           : Görevi İhmal ve Geciktirme   (TCK m:257/2)

                                     

AÇIKLAMALAR:                 

1-Arhavi İlçesi  sınırları içinde Konaklı ve Kemer Köprü Köyleri ile Cumhuriyet Mahallesinde Arhavi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından  Kavak I-II Regülatörü ve HES  Orta Regülatörü ve HES adında bir proje inşa edilmek istenmektedir. Bu projenin yapımcısı olan firma, proje alanın  ve proje ile ilgili olarak onanan imar planının dışında Kemerköprü Köyü  ile Dereüstü Köyü arasında şantiye alanına ulaşım sağlamak üzere bir köprü inşa etmiş bulunmaktadır. Köprü inşaatının başlaması üzerine köprünün Devlet Su  İşlerinden izin alınmadan yapıldığı şeklindeki durumlar üzerine çok Mart 2014 ayı başında çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu tarafından Artvin'de bulunan DSİ 26.Bölge Müdürlüğü'ne başvurularak kaçak köprü hakkında işlem yapılmasını talep etmiştir.

 

2- Yapılan başvurular üzerine DSİ 26.Bölge Müdürlüğü köprünün izinsiz olarak yapıldığını ve ayrıca dere yatağını daraltıcı ve tehlike arzeden bir şekilde yapıldığını tespit ederek, yapımcı firmaya 31.02.2014 tarih ve 194729 sayılı yazı (Ek-1) ile köprünün yıkılması yönünde  bildirimde bulunmuştur.Bu yazıda "güvenli yatak kesidini daraltmak suretiyle yapılan köprünün Olası feyezanda can ve mal kaybına neden olabileceği görülmüştür"  denildikten sonra "İnşa öncesi Müdürlüğümüz görüşü alınmadan yapılan mevcut köprünün kaldırılarak dere yatağının eski haline getirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

 

Fakat firma tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır.Bu yazıya ilave olarak DSİ.26. Bölge Müdürlüğü tarafından 09.05.2014 tarih ve 281319 sayılı ikinci (Ek-2) bir yazı daha yazılmış ve bu yazıda da "Yukarıdaki açıklamalar ışığında uygun projenin onaylanması neticesinde köprü imalatına izin verilecektir.Mevcut köprülerin kaldırılarak dere yatağının eski haline getirilmesi gerekmektedir" denilerek köprülerin yıkılması talep edilmiştir.Bu yazıda ayrıca 2006-27 sayılı Başbakanlık genelgesine referans verilerek, bu genelgenin 4. Maddesi tekrarlanmıştır.Genelgenin 4. Maddesi aşağıdaki gibidir:

 

 "4 – Kamu kurum ve kuruluşlarınca, köprü altındaki su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyen yapılar yapılmayacaktır. Özel ve tüzel kişilerce yapılmak ve yaptırılmak istenen bu tür yapılara da kesinlikle izin ve ruhsat verilmeyecektir. İlgili kurumlarca yapılan denetimler neticesinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, imar mevzuatına göre mülki amirlerin sorumluluğunda yetkili belediye veya özel idare tarafından derhal kaldırılacaktır."

 

Genelgenin bu hükmüme göre, Kavak HES için izinsiz olarak yapılan iki köprü  özel idare tarafından "derhal" kaldırılmalıdır.Bunun için de DSİ Bölge Müdürlüğü'nün yaptıkları tepiti İl Özel İdaresi'ne bildirmesi gerekmektedir.

 

3-DSİ  26. Bölge Müdürlüğü yapılan başvurular üzerine başlangıçta görevini yapması ve kaçak ve uygun olmayanşekilde yapılan köprülerin yıkılmasını firmadan talep etmesine karşın, ilk talep 31 Mart 2014 tarihinde olmasına karşın, aradan geçen 2,5 aylık süre içerisinde Başbakanlık Genelgesinin 4. Maddesinde "İlgili kurumlarca yapılan denetimler neticesinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, imar mevzuatına göre mülki amirlerin sorumluluğunda yetkili belediye veya özel idare tarafından derhal kaldırılacaktır." hükmüne rağmen gereğinin yapılması için köprünün bulunduğu yer itibari ile sorumlu idare olan özel idare ye konu halinde halen bilgi verilmemiştir.

 

DSİ 26. Bölge Müdürülüğünün resmi yazılarına rağmen yapımcı firmanın işlem yapmadığının öğrenilmesi üzerine, vatadaşlar tarafından 2006-27 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 4. Maddesi gereğince işlem yapılması yönünde başvurular yapılmasına rağmen, Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan sözlü bilgilere göre halen İl Özel İdaresine Genelge hükmü doğrultusunda bildirimde bulunulmamış bulunulmayarak görev ihmal edilerek geciktirilmektedir.Bir özel firma devletten izin almadan proje sunmadan kafasına göre köprüler inşa etmiş, devletin sorumlu ve ilgili birimi yapılan şikayetler üzerine bu durumnu tespit etmiş ve yıkılması yönünde firmaya yazı yazmış ve sonrasında durumu 2,5 aydan beri seyretmekle yetinmektedir.

 

Bu durumda TCK'nun 257/2 maddesinde " Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmündeki tanıma uygun bir şekilde "görevin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme"  gösterildiği çok açık bulunmaktadır.Bu ihmasl ve gecikme, Kavak HES projesini yapacak olan Arhavi Elektrik Üretim A.Ş. ye haksız bir kazanç sağlamaktır.Şöyleki; normalde imar planlarında gösterilen alanlarda ve derenin debilerine uygun olarak daha yüksek ve geniş açıklıklı köprüler yapmak durumunda olan Arhavi Elektrik Üretim A.Ş. firması, bizzat DSİ 26. Bölge Müdürülüğü'nün yazılarında  belirtilidiği üzere "güvenli yatak kesitini daraltmak suretiyle yapılan köprünün olası feyzanda can ve mal kaybına neden" olabilecek şekilde çok daha az maliyetli ve ucuz  iki köprü ile inşaat faaliyetlerini yürütmesine olanak tanınmakta ve bu yönü ile de "kişilere haksız kazanç" sağlanmaktadır.

 

 

SONUÇ VE İSTEM   :

 

Arz ve izah edilen sebeplerle   İlgili mevzuatın ve 2006-27 sayılı Başbakanlık Genelgesinin kendisine  verdiği görev ve sorumluluğu uygulamada acziyet içinde olan,  kamu ciddiyetini sarsacak şekilde, izinsiz yapılan kaçak bir inşaatıın yıktırılması konusunda ilgili genelgenin amir hükmüne rağmen, Artvin İl Özel İdaresi'ne gerekli bilgiyi vermeyerek, görevi ihmal ve savsaklama içinde olup, "olası bir feyzanda can ve mal kaybına neden" olabilecek şekilde daha ucuz bir köprü inşaatına izin verilmesi suretiyle özel bir firmaya haksız kazanç sağlayarak,    TCK 257/2‘ inci maddesinin tüm unsurlarına uygun bir suç işleyen DSİ.26. Bölge Müdürü Dinçer Aydoğan'nın   aynı madde gereğince   tacziyesinin sağlanmasını  talep ediyorum.Saygılarımla arz ederim.  

             

Tarih:                                                                                     İmza               :

                                                                                              Adı Soyadı     :

                                                                                              T.C.Kimlik No :

Adres:

 

DSİ Bölge Müdürlüğünün yazdığı Köprü Kaçaktır ve Yıkılmalı yazısı

 

Toplum Haber Ajansı

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Hemşinliler HES'e karşı tek yürek oldu..

Hemşinliler HES'e karşı tek yürek oldu..

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık