Ana Sayfa Yerel Gündem Artvin İl Genel Meclisi'nde Kasım ayında alınan kararlar.

Artvin İl Genel Meclisi'nde Kasım ayında alınan kararlar.

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2014 Pazartesi 08:14
Artvin  İl Genel Meclisi'nde Kasım ayında alınan kararlar.

Hayati Akbaş

 

ARTVİN-Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl

Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı

Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin

başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 konuyu

ele alarak görüştü ve karara bağladı.

 

Aralık ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

 

Madde 1:Artvin İli sınırları içerisinde yapılan ve yapılacak olan projelere ait halihazır harita ve imar

planlarına yönelik uygulanan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. Maddesi

hükümleri uyarınca yeniden belirlenmesi.

 

K A R A R : Artvin İli sınırları içerisinde yapılan ve yapılacak olan projelere ait halihazır harita ve imar planlarına yönelik idarece alınacak ücret tarifesi İl Genel Meclisimizin 15/11/2011 tarih ve 173 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, 2015 yılı ve sonrasında yapılacak olan projelere yönelik uygulanması gereken ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 2:Artvin İli Hopa İlçesi, Kemalpaşa Beldesinin “Kemalpaşa” ismiyle İlçe kurulması talebinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2/A maddesi hükümleri uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından düzenlenen raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 17/11/2014 tarih ve 116 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Hopa İlçesi, Kemalpaşa Beldesinin “Kemalpaşa” ismiyle İlçe kurulması talebinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2/A maddesi hükümleri uyarınca düzenlenen 01/12/2014 tarih ve 24 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli Hopa İlçesi Kemalpaşa Beldesinin aynı adla İlçe olma talebi ile ilgili olarak Belediye Encümen Kararı ile Artvin Valiliği tarafından hazırlanan 20/10/2014 tarihli gerekçe raporu ile ekli dosyasının incelenmesinde;

Tarihi: Kemalpaşa ilk defa M.Ö. 680 yılında İskitler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlanıldığı, daha sonra 31 Mart 1921 yılında Brest-Litovsk Anlaşması sonucu Ruslar Kemalpaşa Hopa yöresini terk ettiğinden 14 Mart 1921 yılında Kemalpaşa-Hopa Milli sınırlarımıza dahil edilmiş, 1936 yılından sonra Hopa ile birlikte Artvin İline bağlanan Kemalpaşa da 51 yıl süreyle Bucak (Nahiye) statüsünde idari yapıyı devam ettirmiş iken, sonradan Bucak Müdürlüğü kadrosu kaldırılarak Köy statüsüne dönüştürülmüş, Beldenin 1987 yılına kadar Köy Muhtarlığı olarak idari yapısı devam etmiştir.

Kemalpaşa 26/12/1987 tarih ve 19676 sayılı (87/34086 sayılı üçlü kararname ile Belediye olmuş ve 26 Mart 1989 tarihinde ülkemiz genelinde yapılan Genel Yerel Seçimler sonucu Belediye unvanına kavuşmuştur.

Coğrafi Yapısı: Doğu Karadeniz kıyısında ve düzlük alan üzerine kurulu olan Kemalpaşa Beldesi, bağlı bulunduğu  Hopa İlçe Merkezine  14 km., Ülkemizin Gürcistan  Cumhuriyeti’ne açılan

Sarp Kara Hudut Kapısına da 5 km. uzaklıkta olduğu, Sarp Kara Hudut Kapısının da Belde sınırları içerisinde bulunduğu,

Doğu Karadeniz Bölgesinin ve İlimizin Karadeniz kıyısındaki son yerleşim birimi olan Belde Merkezinin iç bölgelere bakan bölümü dağlarla çevrilidir.

İdari Yapı ve Nüfus Hareketliliği: Beldeye bağlı 12 Köyün bulunduğu,Kemalpaşa Belde Merkezinin 2013 yılı sonu itibariyle nüfusu 5216 bağlı bulunan 12 Köyün nüfusu 3448 olup, 12 Köy ve Belde Merkezinin toplam nüfusu ise 8664 olduğu,

Kemalpaşa Belde Merkezi nüfusu, 1965 yılından bu yana sürekli artış göstermiş ve 840 kişiden 5216 kişiye yükselmiş olduğu, Beldeye bağlı Köylerin nüfusu ise düşüş göstermiştir.

Kemalpaşa Beldesi İlçe olması halinde Köyleriyle birlikte 2000 hektar alana sahip olacaktır.

 

Belde/Köyler

1965

1970

1975

1980

1985

1990

200

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kemalpaşa Belde Merkezi

840

1215

1369

1819

2168

2658

4124

4519

4480

4794

4894

4942

5216

Köyler Nüfusu (12 Köy)

4398

5341

5908

6581

6762

6396

4605

3804

3748

3526

3491

3503

3448

 

Sarp Kara Hudut Kapısının Kemalpaşa Beldesi ile İlişkileri: Kemalpaşa Beldesine bağlı Sarp Köyünde bulunan ve 2013 yılı itibariyle 3,7 milyon yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6,4 milyon yolcu ve 1,2 milyon aracın geçiş yaptığı Sarp Kara Hudut Kapısı, Ülkemizin yoğun yolcu araç trafiğinin görüldüğü başlıca hudut kapılarından olduğu,

Özellikle son 6 yıl içinde yaklaşık 3 katına çıkan yolcu ve araç trafiğinin beraberinde getirdiği yeni yatırım ve hizmet ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda olmak üzere, altyapısı ve yerleşimi itibariyle yetersiz kalan Sarp Gümrük Sahasının genişletilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü,

10 Aralık 2011 tarihinde başlayan kimlikle geçiş uygulamasıyla Sarp Kara Hudut Kapısı yolcu trafiğinde olağanüstü artış göstermiş ve 2013 yılı sonu itibariyle 3.203.347 yolcu giriş ve 3.198.692 kişide çıkış yapmıştır.

 

Sarp Kara Hudut Kapısının Kemalpaşa Belde Merkezine Etkileri: Sarp Kara Hudut Kapısının özellikle son yıllarda artan araç ve yolcu trafiğinin beraberinde getirdiği hareketlilik Kemalpaşa Beldesini sosyal ve ekonomik alanlarda önemli ölçüde etkilemiş, özellikle hizmet ve ticaret alanında özel sektör tarafından küçük ve orta ölçekli işletme yatırımları için cazip görülmeye başlanmış ve bu durum sonucu olarak yeni yatırımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Belde Merkezinde; yerli vatandaşların yanı sıra, Gürcistan vatandaşları tarafından da, ağırlıklı olarak tekstil ürünleri satış yerleri olmak üzere yaklaşık 750 adet işyeri faaliyet göstermektedir.

 

                                     Bağlıların Birim (Kemalpaşa) ve İl Merkezine (Artvin) Uzaklıkları:

 

Sıra No:

Bağlının Adı

Birim Merkezine Kemalpaşa’ya Uzaklığı (Km.)

İl Merkezine (Artvin) Uzaklığı (Km.)

1

Akdere Köyü

3.9 Km.

88.9 Km.

2

Çamurlu Köyü

4.7 Km.

89.7 Km.

3

Dereiçi Köyü

2.9 Km.

87.9 Km.

4

Gümüşdere Köyü

5.0 Km.

90.0 Km.

5

Karaosmaniye Köyü

3.6 Km.

88.6 Km.

6

Kaya Köyü

5.8 Km.

90.8 Km.

7

Kazimiye Köyü

6.0 Km.

91.0 Km.

8

Köprücü Köyü

4.0 Km.

89.0 Km.

9

Liman Köyü

4.3 Km.

79.7 Km.

10

Osmaniye Köyü

1.5 Km.

86.5 Km.

11

Sarp Köyü

6.0 Km.

91.0 Km.

12

Üçkardeş Köyü

3.3 Km.

88.3 Km.

 

Bağlıların Birim Merkezine stabilize ve zaman zaman beton yolla ulaşım sağlanmaktadır.

 

Sosyo Ekonomik Yapısı: Sarp Kara Hudut Kapısının 1988 yılında açılması ve müteakiben görülen ekonomik gelişmeler Kemalpaşa Beldesinin mevcut sosyo ekonomik yaşamında önemli bir değişim ve gelişim yaşanması sonucunu beraberinde getirmiş,

Beldede konut sayısı yaklaşık 2600 adede, özellikle  hizmet ve ticaret alanında özel sektör tarafından küçük ve orta ölçekli işletme yatırımları için cazip görülmeye başlaması ile birlikte işyeri sayısının 750 adete ulaştığı,  2013 yılı itibariyle 3,7 milyonu yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6,4 milyon yolcu ve 1,2 milyon aracın geçiş yaptığı, Ülkemizin yoğun yolcu ve araç trafiğinin görüldüğü Sarp Kara Hudut Kapısı Kemalpaşa Belde sınırları içerisinde bulunmaktadır.

 

Genel Bilgiler: Kemalpaşa Beldesinde kamu ve özel sektörü ait başlıca kurum ve kuruluşlar olarak, Jandarma Takım Komutanlığı, Polis Merkezi Noktası, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Türk Telekom Teknisyenliği, yaklaşık 2600 adet konut, 750 adet (ağırlıklı olarak tekstil) işyeri/mağaza, Gürcistan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdikleri özel sektöre ait 12.000 M² alan üzerine kurulu 50 adet işyerinden oluşan alışveriş merkezi, 3 yıldızlı 1 adet turistik otel, kamu sektörüne ait Çay Fabrikası, özel sektör/Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait 2 adet Çay Fabrikası bulunmaktadır.

Kemalpaşa Beldesinin İlçe olması halinde kamu hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanacağından, coğrafi durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2/A maddesi hükümleri uyarınca, Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Kemalpaşa Beldesinin “Kemalpaşa” ismiyle İlçe kurulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği karar verildi.

 

Madde 3:İl Özel  İdaresi İşletme  ve İştirakler  Müdürlüğü uhdesinde  faaliyet gösteren Hopa

Esenkıyı Tır Parkının araç giriş ücretinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. Maddesi

hükümleri uyarınca yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 13/11/2014 tarih ve 114 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren Hopa Esenkıyı Tır Parkının araç giriş ücretinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca yeniden belirlenmesi ile ilgili düzenlenen 28/11/2014 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

 

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren Hopa Esenkıyı Tır Parkı 2011 yılı Temmuz ayından itibaren hizmete başlamış olup, giriş ücreti İl Genel Meclisimizin 20/12/2011 tarih ve 204 sayılı kararı ile 15,00.-TL olarak belirlenmiş ve halen aynı uygulama devam edilmektedir.

 

Ancak Tır Parkında daha iyi hizmet sunumunun sağlanabilmesi için Esenkıyı Tır Parkı ile Kopmuş Mesire alanında zaman zaman araçlar parklarda bulunması gereken süreyi aştığından ve fuzuli işgalde bulunduğundan bu olumsuzluğun giderilebilmesi için Tır Parkında 72 saat sonrasında her 24 saat için ve Mesire alanında ise 12 saat sonrasında her 24 saat için park ücretinin belirlenmesi maksadıyla,

 

Hopa Esenkıyı Tır Parkı giriş ücreti İl Genel Meclisimizin 20/12/2011 tarih ve 204 sayılı kararı ile 15,00.-TL olarak belirlenmiş, ancak yapılan araştırmalara göre Esenkıyı Tır Parkında alınan giriş ücreti diğer sınır kapılarında faaliyet gösteren Tır Parklarında (Silopi ve Gürbulak) uygulanan giriş ücretlerin gerisinde kaldığı görülmüştür.

 

Daha iyi hizmet sunumunun sağlanabilmesi için Esenkıyı Tır Parkı sahasının betonlanması veya asfalt yapılması, çevre düzenlemesi, aydınlatma ve karayolu çıkış noktalarının yeniden düzenlenmesi, verilen hizmetlerin aksatılmaması için personel takviyesi gibi iyileştirmelerin yapılabilmesi için ayrıca ek bir gelire ihtiyaç duyulmuştur.

Yukarıda bahsi geçen hususlar dikkate alındığında tır parkından elde edilen gelirin yetersiz kaldığından giriş ücretine iki yıl artış yapılmamak koşuluyla 15,00.-TL olan giriş ücretinin 20,00.-TL olarak yeniden belirlenmesi, ayrıca Esenkıyı Tır Parkında araçların bekleme süresi 72 saat Kopmuş Mesire alanında ise 12 saat olduğu, bu araçların sistemden ve Gürcistan tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle süre dolduktan sonra çıkış yapamamaları halinde Esenkıyı Tır Parkında bu sürenin 48 saat uzatılarak toplamda 120 saate ve Kopmuş Mesire Alanında 20 saat uzatılarak toplam 32 saate çıkarılmasına,  bu hususlara rağmen Esenkıyı Tır Parkı ile Kopmuş Mesire Alanından çıkış yapmayan araçlar için park açılış ücreti 10,00.-TL sonrasında her saat için 1,00.-TL ücret alınmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile ile karar verildi.

 

Madde 4:Artvin İli Merkez İlçe ve Seyitler Köyü arasında yapımı planlanan “Teleferik Tesisi” projesi İmar

Planına göre İstasyon Alanında yer alan Merkez İlçe Kayabaşı mevkiinde bulunan tapuda 32, 36, 42, 43 ve

115 nolu parsellerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f.

maddesi hükümleri uyarınca kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 18/11/2014 tarih ve 119 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçe ve Seyitler Köyü arasında yapımı planlanan “Teleferik Tesisi” projesi İmar Planına göre İstasyon Alanında yer alan Merkez İlçe Kayabaşı mevkiinde bulunan tapuda 32, 36, 42, 43 ve 115 nolu parsellerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca kamulaştırılması ile ilgili düzenlenen 28/11/2014 tarih ve 20 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Merkez İlçe ve Seyitler Köyü arasında yapımı planlanan “Teleferik Tesisi” projesi İmar Planına göre İstasyon Alanında yer alan Merkez İlçe Kayabaşı mevkiinde bulunan tapuda 19 ada, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 118, 119, 120, 121, 122 ve 123 nolu parseller 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca İl Genel Meclisimizin 10/05/2013 tarih ve 52 sayılı kararı ile kamulaştırmasına karar verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/06/2014 tarihinde resen onaylanan İmar Planına göre 32, 36, 42, 43 ve 115 nolu parsellerin de planlama sınırına dahil edildiğinden, Artvin İli Merkez İlçesi ve Seyitler Köyü arasında yapımı planlanan “Teleferik Tesisi” projesi istasyon alanında yer alan Merkez İlçe, Kayabaşı mevkiinde bulunan tapuda 32, 36, 42, 43 ve 115 nolu parsellerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddeleri hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

Madde 5:Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim

Şirketi tarafından yapımına başlanan “Kavak Regülatörü ve HES” projesi İmar Planına ait ÇED

raporu ile ilgili Rize İdare Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık

Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 12/11/2014 tarih ve 113 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımına başlanan “Kavak Regülatörü ve HES” projesi İmar Planına ait ÇED raporu ile ilgili Rize İdare Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı ile ilgili düzenlenen 01/12/2014 tarih ve 23 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

 

Artvin İli, Arhavi İlçesi sınırları dâhilinde Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımına başlanılan “Kavak Regülatörü ve HES” projesine ait İmar Planları İl Genel Meclisimizin 10/09/2013 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak onaylanan İmar Planlarına ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için 21 davacı adına Vekil Av.Yakup Şekip OKUMUŞOĞLU tarafından Rize İdare Mahkemesine açılan iptal davası sonucunda Rize İdare Mahkemesinin 18/09/2014 tarih ve 2013/161 Esas ve 2014/522 sayılı kararı ile ÇED olumlu kararında hukuka aykırılık bulunduğundan iptaline karar verilmiştir.

 

Rize İdare Mahkemesinin ÇED iptali kararına istinaden, 4 davacı adına Vekil Av. Yakup Şekip OKUMUŞOĞLU tarafından Rize İdare Mahkemesine Artvin İl Genel Meclisinin 06/09/2013 tarih ve 98 sayılı İmar Planı kararının iptali yönünde açılan dava neticesinde, Rize İdare Mahkemesinin 03/11/2014 tarih ve 2014/666 Esas ve 2014/613 sayılı kararı gereğince (…ÇED olumlu kararının iptal edilmesi ile birlikte anılan imar planlarına karşı açılacak davada dava açma süresini yeniden canlandıracak bir hukuki durumun ortaya çıkmadığı bu nedenle imar planlarına karşı dava açma süresinin, dava konusu planları askı işlemi ile öğrenen davacıların, bu askı işlemini öğrendikleri  2013  yılı Eylül  ayının ilgili  gününden itibaren  başlayan 60  günlük dava  açma  süresi içerisinde dava açmaları gerekmekteyken, bu tarihler geçirildikten çok sonra 20/10/2014 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davada süre aşımı bulunduğundan davanın esasını inceleme olanağı bulunmamaktadır.) denildiği, açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı yasanın 14/3 ve 15/1-b maddeleri uyarınca davanın süreaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olduğundan, İl Genel Meclisimizin almış olduğu 06/09/2013 tarih ve 98 sayılı İmar Planı onayı kararının geçerliliğine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

Madde 6:İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 5.

maddesi hükümleri uyarınca Geçici İşçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

 

K A R A R : İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik 4 Haziran 2008 tarih ve 26896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiş olup, yayınlanan Yönetmeliğin 5. maddesinde “İl Özel İdarelerinde, mevsimlik ve kampanya işyeri ile orman yangınıyla mücadelede çalıştırılacak işçilere ilişkin geçici iş pozisyonu sayısı 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının yüzde kırkını geçmemek üzere İl Genel Meclisi tarafından belirlenir.” Denildiğinden,

 

İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi hükümleri uyarınca; Artvin İl Özel İdaresince 2015 yılında 1 adet Plent Görevlisi, 5 adet Ekskavatör Operatörü, 4 adet Greyder Operatörü, 4 adet Kepçe Operatörü ve 2 adet İşçi olmak üzere toplam 17 adet Geçici İşçinin 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7  :10/06/2007  tarih  ve  26548 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren İl

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi

kadro cetvellerinin görüşülmesi.

 

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

 

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

 

Emeklilik nedeniyle boşalan; 2 adet Geçici İşçi, 2 adet İş Makinesi Operatörü, 1 adet Köy Tesisler Teknisyeni, 1 adet Bina ve Mal Bakıcısı, 1 adet Sürveyan ve 1 adet Operatör olmak üzere toplam 8 kadronun iptal edilerek,

 

1 dolu Ateşleyici, 9 dolu Bina ve Mal Bakıcısı,5 dolu Büro Görevlisi,1 dolu Elektrik Teknisyeni, 2 dolu Köy Tesisler Teknisyeni, 6 dolu Sürveyan, 2 dolu Tabancacı,1 adet dolu Topoğraf, 35 dolu Usta, 10 dolu Düz İşçi, 6 dolu Aşçı, 47 dolu Operatör, 7 dolu Yağcı, 26 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı,  2 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, 1 dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 173,

6360 sayılı yasa ile kapatılarak 30/03/2014 tarihinde devir edilip 31/03/2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden;

3 dolu Düz İşçi, 4 dolu Usta, 6 dolu Şoför, 2 dolu Büro Görevlisi,            1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 17, 5 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi, 1 dolu Temizlik İşçisi, 1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 10, 1 dolu Ateşleyici, 2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi,1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 5 olmak üzere mevcut Sürekli İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere 219 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8:5263  sayılı  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Vakfı  Genel  Müdürlüğü Teşkilat ve

Görevleri Hakkındaki Kanununun 19. maddesi gereğince Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliği için 2 asil

ve 2 yedek üyenin belirlenmesi.

 

K A R A R : 9 Aralık 2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince “... Hayırsever vatandaşlar arasından İl Genel Meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alır.” hükmü gereğince Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği için Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinden 2 asil ve 2 yedek üye Murgul İlçesinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik sivil toplum kuruluşu bulunmadığından 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi için isimler üzerinde yapılan açık oylama neticesinde,üyeliğine seçilmelerine, yapılan açık oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık