Ana Sayfa Yerel Gündem Artvin İl Genel Meclisi Ağustos 2016 kararları açıklandı.

Artvin İl Genel Meclisi Ağustos 2016 kararları açıklandı.

Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2016 Pazar 08:09
Artvin İl Genel Meclisi Ağustos 2016 kararları açıklandı.

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay Olağanüstü İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Ağustos ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İl Genel Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve  55 sayılı kararına  istinaden, Hopa Tır Parkında park edecek olan otobüslerden alınacak ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R 1: İl Genel Meclisimizin 01/06/2016 tarih ve 59 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Genel Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve 55 sayılı kararına istinaden, Hopa Tır Parkında park edecek olan otobüslerden alınacak ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili 08/06/2016 tarih ve 15 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Hopa Esenkıyı ve Kopmuş Tır Parklarında otobüslerin geçişlerden dolayı meydana gelen olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla Tır Parklarından birisine otobüslerin alınmasına ve elde edilecek gelirin % 50’sinin İl Özel İdaresine diğer % 50’sinin Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması ile ilgili İl Genel Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda tır parkında park edecek otobüslerden; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca Hopa Esenkıyı ve Kopmuş Tır Parklarından istifade eden Otobüslerden 2016 yılında 25,00.-TL ücret alınmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2: Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi Yemişlik Mahallesi Düz mevkiinde bulunan yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alan Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak sınırlarının kesinleştiği, bu nedenle İl Özel İdaresince katılım olup olmayacağının eğer katılım olacaksa katılım pay oranının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/m. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R 2:İl Genel Meclisimizin 01/06/2016 tarih ve 61 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi Yemişlik Mahallesi Düz mevkiinde bulunan yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alan Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak sınırlarının kesinleştiği, bu nedenle İl Özel İdaresince katılım olup olmayacağının eğer katılım olacaksa katılım pay oranının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/m. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili 09/06/2016 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 09/05/2016 tarih ve 163 sayılı yazılarına istinaden, Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak Yemişlik Mahallesi Düz Mevkiinde bulunan yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeri olarak sınırları kesinleştiğinden, İl Özel İdaresince Artvin-Arhavi Organize Sanayi Bölgesine katılımın sağlanarak % 40 oranında katılım pay oranının belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 3: 11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddeleri hükümleri uyarınca Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R 3: İl Genel Meclisimizin 02/06/2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddeleri hükümleri uyarınca Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için yetki verilmesi ile ilgili 11/06/2016 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,  11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Değişik 32. maddesinde “27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdarelerinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını  belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı İl Özel İdaresinde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin  tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.” denildiğinden,  14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin 1.maddesi, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik : 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-15. maddeleri hükümleri uyarınca, İlimiz İl Özel İdaresinde en fazla üyeye sahip BEM-BİR-SEN Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için Artvin Valisine yetki verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4:İlimiz Şavşat  İlçesine  bağlı  Yavuzköy  Köyü  sınırları  içerisinde  Süleyman ALAGÖZ’e ait tapuda 193 ada 20 ve 27 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılması planlanan “Geliştirme Konut Alanı” projesi imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

K A R A R 4 :Artvin İli, Şavşat İlçesine bağlı Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde yer alan Süleyman ALAGÖZ’e ait tapuda 193 ada, 20 ve 27 nolu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekte F48-c-03-b-4-c, F48-c-03-c-1-b, 1/5000 ölçekte F48-c-03-c, F48-c-03-b paftada yaklaşık 3.101,19 M²’lik taşınmaz üzerine yapımı planlanan “Geliştirme Konut Alanı” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (2 pafta) ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (2 pafta), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5 : İl  Özel  İdaresi  makine  parkının  yenileme  çalışmaları  kapsamında  alınan  iş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin alınabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/d. maddesi hükümleri uyarınca idareye borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R 5:  İl Genel Meclisimizin 07/06/2016 tarih ve 76 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi makine parkının yenileme çalışmaları kapsamında alınan iş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin alınabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/d. maddesi hükümleri uyarınca idareye borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili 13/06/2016 tarih ve 18 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,  İl Özel İdaresi makine parkının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 3 adet toprak silindiri, 4 adet 8x4 damperli kamyon, 2 adet çalışma ağırlığı 5 ton olan mini ekskavatör, 1 adet  çalışma ağırlığı 30 ton olan paletli ekskavatör, 5 adet  çalışma ağırlığı 15 ton olan yükleyici, 9 adet 4x4 pick-up ve 2 adet 19+1 otobüs alınması için idareye toplam 6.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi talebinin İl Özel İdaresinin 2016 yılı bütçe imkanlarının gözönünde bulundurularak yeniden bir çalışma yapılması için reddine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: 10/06/2007  tarih  ve  26548 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R 6: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

Emeklilik nedeniyle boşalan; 1 adet Operatör, 2 adet Düz işçi ve 1 adet Temizlik İşçisi olmak üzere toplam 4 adet kadronun iptal edilerek, 1 dolu Ateşleyici, 8 dolu Bina ve Mal Bakıcısı,

5 dolu Büro Görevlisi,  1 dolu Elektrik Teknisyeni,  1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni,  5 dolu Sürveyan,  2 dolu Tabancacı, 1 adet dolu Topoğraf, 31 dolu Usta, 6 dolu Düz İşçi, 6 dolu Aşçı, 38 dolu Operatör,  6 dolu Yağcı.

4 Ağustos 2016 tarih ve 83 sayılı Kararın 2. Sayfası:  25 dolu Şoför, 6 dolu Ustabaşı, 2 dolu Kaloriferci, 1 dolu Saha Amiri, 1 dolu Teknik Hesapçı, 1 dolu İşletme Teknisyeni, 3 dolu Makine Arazi Teknisyeni, 2 dolu Ambar Görevlisi olmak üzere toplam 152, 6360 sayılı yasa ile kapatılarak 30/03/2014 tarihinde devir edilip 31/03/2014 tarihinde İl Özel İdaresince devir alınan İşçilerden; 3 dolu Düz İşçi, 4 dolu Usta, 6 dolu Şoför, 2 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Operatör, 1 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 17, 3 dolu Bina ve Mal Bakıcısı,1 dolu Aşçı, 2 dolu Düz İşçi, 1 dolu Teknik Hesapçı olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 7,  2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 4 olmak üzere mevcut Sürekli İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere toplam 180 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca düzenlenen 2017 yılına ait performans planının görüşülmesi.

K A R A R 7:    5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait performans planı üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait hazırlanan performans planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca kabulüne, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8 : 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  13.maddesi  hükümleri  uyarınca  İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

K A R A R 8: Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi grupları olarak aziz milletimizin kendisine, milli iradeye, devletimize, özellikle milletin iradesinin temsilcileri olan milletvekillerimize ve Gazi Meclisine yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan 16 Temmuz sabahı etkisiz hale getirilen darbe girişimine yönelik saldırıların şiddetle kınanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık