Ana Sayfa Yerel Gündem Artvin İl Genel Meclisi Eylül 2014 kararları belli oldu

Artvin İl Genel Meclisi Eylül 2014 kararları belli oldu

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2014 Pazartesi 12:44
Artvin İl Genel Meclisi Eylül 2014 kararları belli oldu

Hayati Akbaş

 

ARTVİN-İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı

Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin

başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 konuyu

ele alarak görüştü ve karara bağladı.

 

Eylül ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

 

Madde 1:6360 sayılı Kanun gereğince kapatılan Meydancık Belediyesi Belediye Meclisinin almış olduğu

11/12/2013 tarih ve 15 sayılı kararı gereğince 2014 yılı gelir tarifelerinin yeniden görüşülmesi.

 

K A R A R : 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Meydancık Belediyesinin 30/03/2014 tarih itibariyle Tüzel Kişiliği sona ermiş olup, personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak ve alacakları ve borçları İl Özel İdaresine devredilmiştir.

Meydancık Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermeden önce İller Bankasınca içme suyu getirilmiş olup, Belediye Meclisinin 11/12/2013 tarih ve 15 sayılı kararı ile su aboneliği ve bağlantı ücreti bir sefere mahsus olmak üzere 425,00.-TL, su kullanım ücretinin M³'ünün meskenlerden ve resmi kurumlardan 1,90.-TL, işyerlerinden 2,60.-TL, kaçak su kullananlardan ceza olarak 800,00.-TL alınması şeklinde karar alınmış olup aynı uygulamaya devam edilmektedir. Ayrıca her hafta salı günleri Meydancık Köyünde pazar kurulmakta ve aynı günü aile hekimi hastaları muayene etmektedir. Hastaların getirilip götürülmesi ile pazara gelen yaşlı vatandaşların gidecekleri mahallelere Özel İdareye ait 08 AD 015 plakalı araçla günün belli saatlerinde taşıma yapılması hususunda gerekli kararın alınması yönündeki talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 2:İlimiz  Merkez  Dikmenli  Köyü  Muhtarlığınca  talep  edilen,  İlimiz  Merkez İlçesine

bağlı Dikmenli-Hızarlı-Derinköy-Ağıllar-Okumuşlar Köyleri Grup Yolunun 3 Km.’lik kısmının 2014

yılı Asfalt Kaplama Ek Yatırım Programına alınması.

 

K A R A R :İlimiz Merkez İlçesine bağlı Dikmenli Köyü Muhtarı tarafından verilen dilekçeye istinaden, Artvin Merkez Dikmenli Köyü Köy içerisinden geçmekte olan yolun beş köy tarafından kullanıldığından aşırı derecede toz olduğu, tozun Köy içinde bulunan meyve ve sebzelere zarar verdiği bu nedenle, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Dikmenli-Hızarlı-Derinköy-Ağıllar-Okumuşlar Köyleri Grup Yolunun 3 Km.’lik kısmının 2014 yılı Asfalt Kaplama Ek Yatırım Programına alınması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Madde 3:Arhavi  İlçesi  Arılı  Köyü  Muhtarlığınca  talep  edilen,  Arhavi  Arılı  Köy Yolunun 2 Km.’lik kısmının 2014 yılı Onarım Ek Yatırım Programına alınması.

 

K A R A R : İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Arılı Köyü Muhtarı tarafından verilen 05/06/2014 tarihli dilekçeye istinaden, Arhavi İlçesi Çifteköprü-Arılı Köy yolu ile mahalle yollarının bir çok kesiminin dar, dönüşlerde yetersiz, sanat yapılarının yetersiz oluşu ve yol kaplamalarının bazı bölgelerde hiç olmadığından sözkonusu yolun ıslahının yapılması için, İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Arılı Köy Yolunun 2 Km.’lik kısmının 2014 yılı Onarım Ek Yatırım Programına alınması talep edilmektedir.

Bu nedenle İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Arılı Köyü Muhtarı tarafından verilen 05/06/2014 tarihli dilekçeye istinaden, İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Arılı Köy Yolunun 2 Km.’lik kısmının 2014 yılı Onarım Ek Yatırım Programına alınmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

Madde 4:Murgul Köylere  Hizmet Götürme  Birliği Başkanlığınca  talep edilen, İlimiz Murgul

İlçesine bağlı Kabaca Köyü ile Akpınar-Korucular Köyleri Yayla Yolunun 5 Km.’lik kısmının 2014

yılı Tesviye Ek Yatırım Programına alınması.

K A R A R : Murgul Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 01/08/2014 tarih ve 96 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz Murgul İlçesine bağlı Akpınar köyü ile Korucular-Kabaca Köyleri yayla bağlantı yoluna 2013 yılı içerisinde başlanmış olup yayla bağlantısı yapılmıştır. Ancak yolda sağlıklı bir şekilde ulaşımın sağlanması için virajların genişletilmesi ve kayaların kırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda İlimiz Murgul İlçesine bağlı Kabaca Köyü ile Akpınar-Korucular Köyleri Yayla Yolunun 5 Km.’lik kısmının 2014 yılı Tesviye Ek Yatırım Programına alınması talep edilmektedir.

Bu nedenle İlimiz Murgul İlçesine bağlı Kabaca Köyü ile Akpınar-Korucular Köyleri Yayla Yolunun 5 Km.’lik kısmının 2014 yılı Tesviye Ek Yatırım Programına alınmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

Madde 5:5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  31.  ile  5018  sayılı  Kamu  Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununun 9. maddelerine istinaden hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2015-2019 dönemini

kapsayan Stratejik Planın görüşülmesi.

 

K A R A R : 5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/a. maddesi hükümleri uyarınca İl Encümeninin 26/08/2014 tarih ve 127 sayılı kararı ile incelenen Artvin İl Özel İdaresinin 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planının Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonlarca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporların kanunda belirtilen süreler içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6:Murgul İlçesi Damar Belediyesinden İl Özel İdaresine devredilen 08 AE 769 plakalı Lada

Niva marka arazili taşıtın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak

Damar Köyü Muhtarlığına devrinin görüşülmesi.

 

K A R A R : İlimiz Murgul İlçesine bağlıDamar Köyü Muhtarınca verilen 25/06/2014 tarih ve 1 sayılı yazılarına istinaden, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılan Murgul İlçesi Damar Belediyesinden İl Özel İdaresine devredilen 08 AE 769 plakalı Lada Niva marka arazili taşıtın Köyün yayla yollarında oluşan sorunların giderilmesinde kullanılmak üzere Murgul İlçesi Damar Köyü Muhtarlığına bedelsiz olarak devri ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7:İlimiz Yusufeli İlçesine bağlı Pamukçular Köyü sınırları içerisinde Özdoğan Enerji

Anonim Şirketine ait 136 ada ve 9 nolu parsel üzerine yapılması planlanan “Gelişme Konut Alanı”

projesi İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca

onaylanması. 

 

K A R A R : Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Pamukçular Köyü sınırları içerisinde Özdoğan Enerji Anonim Şirketine ait tapuda 136 ada ve 9 nolu parsel üzerine sözkonusu şirket tarafından yapımı planlanan “Gelişme Konut Alanı” projesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili hazırlanan dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

Madde 8:Borçka Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih ve 715 sayılı

yazıları ile İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulan talebin görüşülmesi.

 

K A R A R : Borçka Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 26/06/2014 tarih ve 715 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz Borçka İlçesi Camili (Macahel) bölgesinin zengin sosyal, kültürel ve tarihsel değerlere sahip bulunan yerlerden;

Camili-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı, Camili-Efeler Tabiat Koruma Alanı, Efeler-Camili yırtıcı göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması, Camili Bölgesinin UNESCO tarafından Biyosfer Rezerv (Biyolojik Çeşitlilik) alanı ilan edilen Türkiye’de ilk ve tek yerleşim alanı olması, Camili Bölgesi Saf Kafkas Arı ırkı gen merkezi olması, Camili Bölgesi nesilleri tükenmek üzere olan Abhazya Keçisi Gen merkezi olması münasebetiyle,

Camili-Efeler-Çugat ve Lodivake ile Efeler-Gorgit Yaylası istikametinde Beyaz Su Yaylasına doğru Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Yeşil Yol Kapsamında 2015 yılı Yatırım Programına alınmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık