Ana Sayfa Yerel Gündem Artvin İl Genel Meclisi Şubat kararları açıklandı

Artvin İl Genel Meclisi Şubat kararları açıklandı

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 17 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2015 Pazar 07:56
Artvin İl Genel Meclisi Şubat kararları açıklandı

Hayati Akbaş

 

ARTVİN-Artvin İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 17 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

 

Şubat ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

 

MADDE 1:İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Çok Katlı

Otoparktan İl Genel Meclisi üyeleri, Valilik Personeli ve İl Özel İdare personelinin abonelik ücretinden indirimli olarak yararlandırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 05/01/2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Çok Katlı Otoparktan İl Genel Meclisi üyeleri, Valilik Personeli ve İl Özel İdare personelinin abonelik ücretinden indirimli olarak yararlandırılması ile ilgili 13/01/2015 tarih ve 2 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Çok Katlı Otoparkın ücret tarifeleri İl Encümenimizin 06/03/2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile aylık abonelik ücreti 90,00.-TL ve günlük giriş-çıkış yapan araçlar için ayrı ücret tarifesi belirlenmiş olup, Çok Katlı Otoparkın aylık abonelik ücretinin İl Genel Meclisi üyeleri, Valilik Personeli ve İl Özel İdaresi Personeline 60,00.-TL olarak uygulanmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE2: İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca ihdas edilen kadrolara göre düzenlenen Artvin İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

K A R A R :İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm kadrolar yeniden ihdas edilmiş olup, ihdas edilen bu kadrolara göre yeniden düzenlenen Artvin İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 124. ve 134. maddeleri hükümleri uyarınca 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin değişik 16. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2002 tarih ve 24769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine" göre, 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereği ihdas edilen kadrolara göre yeniden düzenlenerek ekte sunulan 6 maddelik "Artvin İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği"nin kabulüne, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE3: 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R :5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden "Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır." denilmektedir.

6360 sayılı Kanun gereği Belde Belediyelerinden devir olunan personeller ile İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden;

-2014/2 tarihli Engelli Kamu Personeli ve Yerleştirme sınav sonucuna göre İbrahim SAYIN 10. derece Sağlık Teknikeri Kadrosuna,

-2014/2 tarihli Engelli Kamu Personeli ve Yerleştirme sınav sonucuna göre Özge BOLUT 10.derece Sağlık Teknikeri Kadrosuna,

-Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Tasfiye İşletme Şefi olarak görev yapan Bilal TAŞ Valilik Makamının 24/09/2014 tarih ve 8859 sayılı Personel Hareketleri onayı ile naklen tayinle İl Özel İdaresine 1.dereceli Uzman olarak atanmış olup, 14/11/2014 tarihinde görevine başlamıştır.

-Bolu İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Yasemin YILDIZ AYDEMİR Valilik Makamının 14/10/2014 tarih ve 9422 sayılı Personel Hareketleri onayı ile naklen tayinle İl Özel İdaresine 7.dereceli Mühendis kadrosuna atanmış olup, 14/11/2014 tarihinde görevine başlamıştır.

-Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Semiha LEVENTOĞLU Valilik Makamının 06/11/2014 tarih ve 10182 sayılı Personel Hareketleri onayı ile naklen tayinle atanmış olup, İl Özel İdaresine 8.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanmış olup, 17/11/2014 tarihinde görevine başlamıştır.

-Artvin İl Emniyet Müdürlüğünde Teknisyen Yardımcısı olarak görev yapan Sibel ERALP YUSUMUT Valilik Makamının 06/11/2014 tarih ve10181 sayılı Personel Hareketleri onayı ile naklen tayinle İl Özel İdaresine 12.dereceli Hizmetli kadrosuna atanmış olup, 19/01/2015 tarihinde görevine başlamıştır.

-4046 sayılı Kanun kapsamında 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince, Mülga Murgul Damar Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmakta iken, Artvin Valiliğine Araştırmacı olarak atanan Cavit ÇOBAN 05/11/2014 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

-İl Özel İdaresi Etüt, Plan Proje Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapmakta iken, Artvin Belediye Başkanlığına Mühendis olarak atanan Servet ÇELEBİ 30/12/2014 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

-İl Özel İdaresinde Teknisyen olarak görev yapan İsmail AY 19/01/2015 tarihinde emekliye ayrılmış olduğundan Meclisin bilgisine sunulmasına,

-İl Özel İdaresi Sağlık Hizmetleri Sınıfında 7.dereceli Biyolog kadrosunda görev yapmakta olan İbrahim UÇKAÇ'ın kadrosunun iptal edilerek 6.dereceli Biyolog kadrosunun,

-İl Özel İdaresi Genel Hizmetleri Sınıfında 7.dereceli Memur kadrosunda görev yapmakta olan Nail SEÇGİN'in kadrosunun iptal edilerek 6.dereceli Memur kadrosunun,

-İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta olan Semiha LEVENTOĞLU'nun kadrosunun iptal edilerek 5.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun,

İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında 7.dereceli Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Yasemin YILDIZ AYDEMİR'in kadrosunun iptal edilerek 5.dereceli Mühendis kadrosunun,

-İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında 7.dereceli Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Yılmaz ERTEN'in kadrosunun iptal edilerek 6.dereceli Mühendis kadrosunun,

-İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 12.dereceli Hizmetli kadrosunda görev yapmakta olan Sibel ERALP YUSUMUT'un kadrosunun iptal edilerek 8.dereceli Hizmetli kadrosu ihdas edilmesine, ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

MADDE 4: 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanununun 5. ve İller

Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8. maddesi hükümleri uyarınca iller Bankasının 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere İl Genel Meclisi üyelerinden 1 üyenin belirlenmesi.

 

K A R A R :İller Bankası Anonim Şirketi Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 21/01/2015 tarih ve 1706 sayılı yazılarına istinaden, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8. maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2015 Salı günü Saat 14:00'da İller Bankasının Macunköy Ek Hizmet Tesisleri Ankara adresinde yapılacak olup, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlimiz Özel İdaresini temsilen katılacak üyenin isminin bildirilmesi talep edilmektedir.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz Özel İdare İdaresini temsil etmek üzere üye belirlenmesi için yapılan açık oylama neticesinde, İlimiz İl Genel Meclisi Üyelerinden Furkan ÇAKMAK'ın görevlendirilmesine CHP grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 5: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Borçka İlçe Özel İdare Müdürlüğü binası

bahçesinde bulunan 37 M2'lik Kameriyenin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Borçka Camili Köyler Birliği Başkanlığına tahsisinin görüşülmesi.

K A R A R :Borçka Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 12/12/2014 tarih ve 1346 sayılı yazısı ile İl Özel İdaresine ait Borçka İlçe Özel İdare Müdürlüğü binası bahçesinde bulunan 37 M2'lik kameriyenin elektrik, su, yakıt, tadilat vb. tüm giderlerinin kendilerince karşılanması ve İl Özel İdaresi tarafından talep edilmesi halinde boşaltılması koşuluyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden Borçka Camili Köyler Birliği Başkanlığı adına geçici ve şartlı olarak tahsis talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 6: Artvin İli Arhavi İlçesi Arılı Köyü sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan "Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım Yolu" İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 08/01/2015 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesi Arılı Köyü sınırları içerisinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan "Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım Yolu" İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 15/01/2015 tarih ve 2 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Arhavi İlçesi Arılı Köyü sınırları dâhilinde Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 19,20 MWm/20,00 MWe kurulu güce sahip "Orta Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi Ulaşım Yolu" projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 8689 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 8692 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE 7: İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Kavak Köyü sınırları içerisinde Akkömür

Taşımacılık Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 91.245,02 M2'lik taşınmaz üzerine yapılması planlanan "Ticari Depolama Alanı" (Kömür Eleme, Paketleme ve Depolama Tesisi) Projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Kavak Köyü sınırları içerisinde Akkömür Taşımacılık Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 91.245,02 M2'lik taşınmaz üzerine yapılması planlanan "Ticari Depolama Alanı" (Kömür Eleme, Paketleme ve Depolama Tesisi) Projesi İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili 13/01/2015 tarih ve 1 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Arhavi İlçesi, Kavak Köyü sınırları içerisinde 1540 numaralı parselde Akkömür Taşımacılık Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 91.245,02 M2'lik taşınmaz üzerine yapılması planlanan "Ticari Depolama Alanı" (Kömür Eleme, Paketleme ve Depolama Tesisi) Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İl Genel Meclisimizin 21/11/2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 25/11/2014¬25/12/2014 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

İtirazların gerekçelerinde; bahse konu imar planları hakkında;

Yoğun yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin yakınında olması;

Aynı faaliyet hakkında daha önce verilmiş olan ÇED Olumlu Kararı'nın Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması;

Planlama alanı içerisinde 5 (beş) ayrı kömür eleme ve paketleme tesisine olanak sağlayacak şekilde planlama yapıldığı belirtilmiş olup,

Mahkemenin itiraz dilekçelerine konu olan iptal gerekçeleri:

1-Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ziraat mühendislerine hazırlattırılan ÇED Raporuna esas alınan 16.08.2012 tarihli raporda, dava konusu tesisin tarımsal açıdan önemli ve bölgedeki düz alanın ortasında kurulmasının tarımsal üretim açısından önemli bir tehdit unsuru olduğu, özellikle çevreye vermesi muhtemel toz zararı, su ve toprağa bırakacağı ağır metal atıkları tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğu, bu tür çevresel olumsuz etkileri olan bir tesisin tarımsal üretim alanlarının ortasına yerleştirilmesinin bölgedeki organik tarım çalışmalarını sekteye uğratacağı, kirlilik açısından bakir sayılabilecek dava konusu alanın kirletilmesinin tarımsal üretime, gıda güvenliğine ve insan sağlığına zarar vereceğinin belirtildiği, yine Artvin İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlattırılan 05.01.2012 tarihli raporda, tesisten civarda yaşayan halkın ve Arhavi Belediyesine ait içme suyunun olumsuz etkileneceğinin belirtildiği görülmüştür.

2-Kömürün bünyesinde barındırdığı toksit ağır metaller ve diğer kimyasal maddeler açısında, yanıcı özelliğinden, gürültü oluşturacak iş makinelerinin kullanılacak olmasından, trafik ve yol güvenliği, kaza ve yaralanmalar yönünden, çevre sağlığı ve halk sağlığı riskleri açısından, bulunduğu yer itibariyle, tesis ve projenin bedensel, ruhsal, çevresel ve sosyal sağlığı bozma kabiliyetinde olduğu ve sağlığı koruyucu önlemlerin yeterli düzeyde alınmamış olduğu ve bu haliyle bu aşamada ruhsatlandırılmasının uygun olmadığı, görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Ancak; ilgili şirketin talebi üzerine Kurumumuz tarafından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 24. maddesi kapsamında bahse konu proje hakkında imar planı yapılmasında sakınca olup olmadığına dair ilgili tüm kurumlara görüş sorulmuştur.

 

-Artvin İl Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen 04.06.2014 tarih ve 2030 sayılı yazı ile "planlama alanının (1540 parsel) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu2nun 3. maddesi (i) bendinde tanımı yapılan tarım dışı alanlar kapsamında olduğu ve bu amaçla kullanıldığının tespit edildiği gerekçesi ile tarım arazilerine ve yörede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması; 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Su ürünleri mevzuatına uyulması gerektiği" belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda Artvin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen 04.06.2014 tarihli yazı Rize İdare Mahkemesine sunulan olumsuz rapor tarihinden daha sonra yazılmış olumlu bir görüş yazısıdır. Yazı içerisinde tarım dışı alan olarak tanımlanan 1540 numaralı parselin planlanmasında Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü açısından sakınca olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca yazı sonunda yer alan "tarım arazilerine ve yörede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması; 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Su ürünleri mevzuatına uyulması gerektiği" konusu 3. plan notu olarak imar planına eklenmiştir.

 

Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden gelen 28.05.2014 tarih ve 1787 sayılı yazı ekinde yer alan 20.05.2014 tarihli rapor ile "planlama alanında yükleme çalışması sonrasında kamyonlarla çevreye toz gitmemesi için yıkama havuzu bulunduğu, su kaynaklarına, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyeceği"'nin tespit edildiği belirtilmiştir.,

 

Bu kapsamda Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen 28.05.2014 tarihli yazı Rize İdare Mahkemesine sunulan olumsuz rapor tarihinden daha sonra yazılmış olumlu bir görüş yazısıdır. İnsan ve çevre sağlığına zarar verip vermeyeceği Artvin halk Sağlığı tarafından değerlendirilmiş olan 1540 numaralı parselin planlanmasında sakınca olmadığına karar verilmiştir.

 

Planlama alanı içerisinde 5 (beş) ayrı kömür eleme ve paketleme tesisine olanak sağlayacak şekilde planlama yapıldığı belirtilmiştir.

 

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.6.2.4 maddesine göre "Planlama alanı içerisinde gerek simgesel olarak sanayi gelişiminin öngörüldüğü alanlarda gerekse yeni oluşabilecek sanayi taleplerinde çevresel önlemlerin alınması ve ortak altyapının gerçekleştirilmesi amacıyla en az 5 (beş) tesisin yer alabileceği büyüklükte alan ayrılması zorunludur." hükmü, üst ölçekli planlar ile uygunluk açısından Plan Açıklama Raporuna eklenmesi zorunlu bir hükümdür.

 

Ancak bu hüküm planlama alanı içerisinde 5 (beş) adet kömür eleme, paketleme ve depolama tesisi kurulması için planlama alanın büyütüldüğü veya farklı bir plan hükmü getirildiği anlamına gelmemektedir. Sadece planlama alanı büyüklüğünün ileride ihtiyaç duyulması halinde farklı Ticari Depolama Alanı ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı konusunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmesiyle ilgilidir. İhtiyaç duyulmaması durumunda birden fazla faaliyet yapılması şartı bulunmamaktadır.

 

Ayrıca bahse konu proje hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) tarafından Kurumumuza gönderilen 07.07.2014 tarih ve 10820 sayılı yazı ile nihai ÇED Raporunun kabul edildiği ve bu süre içerisinde planlama sürecinin tamamlanarak bakanlığa bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, imar planlarının onaylanması ile planlama süreci tamamlanmış ve bu konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur. Ayrıca nihai ÇED süreci, ilan aşamasındayken herhangi bir faaliyet yapılmaması için onaylı imar planında plan notu olarak; İlgili kurum tarafından olumlu veya gerekli olmadığına dair 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesi alınmadan herhangi bir faaliyete başlanılamaz.' ifadesi yer aldığı, ancak yapılan itirazların İmar Planı onayına engel teşkil etmediğinden itirazların reddedilerek İl Genel Meclisimizin 21/11/2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan 7073 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, (1 pafta) ve 7074 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (2 pafta) geçerliliğine, yapılan iş'ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 8: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl

durumda bulunan araç ve iş makinelerinden, 1986 model D7G marka Dozerin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Artvin Belediye Başkanlığına devrinin görüşülmesi.

K A R A R :Artvin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 16/01/2015 tarih ve 157 sayılı yazılarına istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 1986 model D7G marka Dozerin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Artvin Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devri ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 9: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesi Yukarıkuledibi Mahallesi Baruthane mevkiinde bulunan 3.593,91 M2'lik taşınmaz ile Artvin İli Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesindeki konutlardan 5, 6, 7, 8, 13,14,15 ve 16 nolu bağımsız konutların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının görüşülmesi.

K A R A R :Hopa Belediye Başkanlığının 03/12/2014 tarih ve 1628 sayılı yazılarına istinaden, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesi Yukarıkuledibi Mahallesi Baruthane mevkiinde bulunan 535 ada ve 59 nolu parselde kayıtlı 3.593,91 M2'lik taşınmaz üzerinde bulunan iki adet harabe barut deposu ile tarla niteliğindeki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Hopa Belediye Başkanlığına satışı ve Artvin İli Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi F47a14c1d pafta, 258 ada ve 2 nolu parselde tapuya kayıtlı kamu konutları olarak kullanılan 1.katta 5, 6, 7, 8 nolu ile 3. katta 13, 14, 15 ve 16 nolu bağımsız bölüm olmak üzere toplam 8 adet konutun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satış talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 10: Artvin İli Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik

İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan "153/33kV Alanbaşı Havza Trafo Merkezi" projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü sınırları içerisinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan "153/33 kV Alanbaşı Havza Trafo Merkezi" projesine ait İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 21/01/2015 tarih ve 4 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü sınırları dâhilinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan "154/33 kV Alanbaşı Havza Trafo Merkezi" projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından alınan kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 8684 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 8686 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 11: Artvin İli Merkez İlçesi Seyitler Köyü Revizyon İmar Planı İl Genel Meclisimizin 14/01/2011 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanmış, ancak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesi Seyitler Köyü Revizyon İmar Planı İl Genel Meclisimizin 14/01/2011 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanmış, ancak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan İmar Planı değişikliğinin. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 22/01/2015 tarih ve 5 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Artvin İli, Merkez İlçesi Seyitler Köyü Revizyon İmar Planı İl Genel Meclisimizin 14/01/2011 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanmış, ancak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün 24/12/2014 tarih ve 5877 sayılı yazılarına istinaden, Üniversiteye ait Şehir Yerleşkesinin kurulması sonrasında Seyitler Revizyon İmar Planı içerisinde Üniversite gelişme alanı olarak planlanan şahıs parsellerine gerek kalmadığından, şahıs parsellerinin Üniversite geliştirme alanından çıkarılmasıyla ilgili hazırlanan İmar Planı değişikliğinde herhangi bir sakınca olmadığından 8678-2 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 8679-2 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 12: Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kullanma ve tasarruf hakkı İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının zemin katında bulunan Festival Kafenin yanındaki ortalama 45 M2'lik alanın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden 10 yıllık kiralama talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 05/01/2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kullanma ve tasarruf hakkı İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının zemin katında bulunan Festival Kafenin yanındaki ortalama 45 M2'lik alanın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden 10 yıllık kiralama talebi ile ilgili 12/01/2015 tarih ve 1 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Alaettin Saraç  tarafından verilen dilekçeye istinaden, Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kullanma ve tasarruf hakkı İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının zemin katında bulunan Festival Kafenin yanındaki 45 M2 büyüklüğündeki boş alanı kiralamak istediğini, ayrıca bu alanın hemen yanında bulunan Festival Cafe işletmesini yaklaşık 3 yılı aşkın süredir işletmekte olduğunu ve bu işyerinin kira sözleşmesinin 31/12/2023 tarihinde sona ereceğinden 45 M2'lik alanın 10 yıllığına kiralanması talep edilmektedir.

Ancak, mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kullanma ve tasarruf hakkı İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının zemin katının yanındaki 45 M2'lik alanın tamamının İl Özel İdaresi kullanımında olmadığından 10 yıllık kiralama talebinin reddine, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 13: İlimiz Şavşat İlçesi, Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman Alagöz tarafından yapılması planlanan "Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonu" imar planı onaylanmış ancak bir kısmının Konut Alanı olarak imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

 

K A R A R: Artvin İli, Şavşat İlçesi, Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman Alagöz'e ait 193 ada ve 23 nolu parselde yapılması planlanan Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 04/03/2013 tarih ve 29 sayılı kararıyla onaylanmış, ancak parsel sahibi tarafından İl Özel İdaresine sunulan imar planı değişikliği ile "Bakım ve Akaryakıt+LPG İstasyonu" olarak planlanan alanın bir kısmının "Konut Alanı" olarak değiştirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE14: İlimiz Hopa İlçesi, Kaya Köyü sınırları içerisinde Fias Yapı İnşaat Turizm

Taşımacılık İmalat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan "Tarımsal Tesis Alanı" (Çay Fabrikası) projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

 

K A R A R :Artvin İli, Hopa İlçesi, Kaya Köyü sınırları içerisinde Fias Yapı İnşaat Turizm Taşımacılık İmalat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine ait 170 ada ve 12 nolu parselde yapımı planlanan "Tarımsal Tesis Alanı" (Çay Fabrikası) projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 15: İlimiz Özel İdaresinin 2015 yılına ait yatırım programı (Tesviye, Onarım,

Stabilize Kaplama ve Sıcak Karışım Asfalt Kaplama) ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 11 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Özel İdaresinin 2015 yılına ait yatırım programı (Tesviye, Onarım, Stabilize Kaplama ve Sıcak Karışım Asfalt Kaplama) ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/01/2015 tarih ve 3 sayılı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19/01/2015 tarih ve 3 sayılı raporları üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İlimiz Merkez ve İlçeler bazında hazırlanarak ekte sunulan 289 kalemde yazılı Tesviye, Onarım, Stabilize Kaplama ve Sıcak Karışım Asfalt Kaplama hizmetlerinin İlimiz Özel İdaresinin 2015 yılı yatırım programına alınmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE 16:İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık

Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 09/01/2015 tarih ve 1 sayılı, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 09/01/2015 tarih ve 1 sayılı, Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/01/2015 tarih ve 4 sayılı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/01/2015 tarih ve 6 sayılı raporları üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri Şunlardır başlıklı 10. maddesinin (a) fıkrası gereğince, "Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak" olduğundan, çalışma programlarının daha verimli ve daha ekonomik yapılabilmesi amacıyla hazırlanarak ekte sunulan 40 maddelik "Artvin İl Özel İdaresi Teşkilatı Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik"in kabulüne, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 17:İlimiz Hopa İlçesi, Kaya Köyü sınırları içerisinde Fias Yapı İnşaat Turizm

Taşımacılık İmalat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan "Tarımsal Tesis Alanı" (Çay Fabrikası) projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

K A R A R :İl Genel Meclisimizin 05/02/2015 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Hopa İlçesi, Kaya Köyü sınırları içerisinde Fias Yapı İnşaat Turizm Taşımacılık İmalat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan "Tarımsal Tesis Alanı" (Çay Fabrikası) projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 06/02/2015 tarih ve 7 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Hopa İlçesi, Kaya Köyü sınırları içerisinde Fias Yapı İnşaat Turizm Taşımacılık İmalat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine ait 170 ada ve 12 nolu parselde yapımı planlanan "Tarımsal Tesis Alanı" (Çay Fabrikası) projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 9818 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta) ve 9821 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (1 pafta), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık