Ana Sayfa Magazin Artvin'de nasıl Define aranılır toplantısı

Artvin'de nasıl Define aranılır toplantısı

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Vakıflarının onarımı ve Define Arama Yönetmeliği ile ilgili bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2014 Pazartesi 11:02
Artvin'de nasıl Define aranılır toplantısı

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzun zamandır üzerinde çalıştığı Taşınmaz Kültür Varlıkların Onarımı yardım sağlanması ve Define Arama yönetmeliğini Artvin halkıyla paylaştı. 

Define Arama Yönetmeliği

Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait bulunduğu açıklanır.

Müracaat dilekçesine; Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli. 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,

Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı, Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları, Define aranacak yer sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzelkişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir. Define aranacak yer 100 metreyi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tespit Ve Tescili

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından korunması gereklilerinin tespitinde şu hususlar göz önünde bulundurulur; Korunması gerekli tabiat varlıkları ile, 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlardan olması, 19. yüzyıl sonundan sonra yapılmış olmasına rağmen önem ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülmesi, Taşınmazların sit alanı içinde bulunması, taşınmazın milli tarihimizdeki önemleri  sebebiyle zaman unsuru ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evlerden olması, Taşınmaz tabiat varlıklarının ender bulunan değişik özelliklere sahip olması,

Tek yapılar için; taşınmazın sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde; strüktürel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arz etmesi,

Kentsel sit'ler için; korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösteren tek yapıların yoğunluk, mimari, tarihi bütünlük göstermesi,

Arkeolojik sit'ler için; yazılı bilgi, sathi kalıntılar, bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler, bilimsel tahmin ve topografik yapı yönlerinden niteliklere sahip olması,

Tabii sit'ler için; bilimsel araştırma, jeolojik yapı, çevresel gözlemler, ekolojik gözlemler ve topografik yapı hususlarında özellikleri bulunması,

Tarihi sit'ler için; yazılı bilgi ve tarihi araştırmalar sonucunda önemli tarihi olayların cereyan ettiği hususunun sabit olması.

Yapılan tespitler sonucunda tescile esas olmak üzere aşağıdaki belgeler düzenlenir: Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tescili için gerekli bilgileri havi Tespit Fişi, Tanıtmaya yeterli fotoğraflar,

Tek yapılar için; Taşınmazı içten, dıştan ve çevresiyle birlikte gösteren tespit fişi üzerinde yer alan fotoğraflar,

Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları için; Alanı bütünüyle algılamayı sağlamak amacıyla panoramik olarak çekilmiş fotoğraflar ve alan üzerindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile küçük buluntuların detaylı çekilmiş, tasdikli, çekim tarihleri belirtilmiş albüm haline getirilmiş fotoğraflar.

İmkânlar ölçüsünde yapılan çalışına için hazırlanmış diapozitifler. Taşınmazın yerini ve sınırlarını gösterir çizim (harita veya plan Ek I, Ek II ve Ek lifteki tabloya uyularak hazırlanır ve yapılara verilen sıra numaraları haritaya da işlenir). Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tarif eden tespit ekibinin görüşünü havi Rapor (Ek IV'teki şemaya göre hazırlanır) ve ekinde korunması önerilen taşınmaz kültür varlıklarının listesi, tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması

Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onanınım gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler duruma göre bu Yönetmeliğin 6 veya 7’nci maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlık il müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur. İl Müdürleri, başvuru dosyasını inceleyerek varsa eksikliklerini tamamlatırlar ve talep konusu projelerin ilin kültürel değerlerine katkısı ile bu Yönetmelikte belirlenen diğer kriterler yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutarak kanaatleri ile birlikte Bakanlığa gönderirler. Belge eksiği bulunan başvuru dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve talep sahibine iade edilir.

Projeler için istenecek belgeler:          

Taşınmaza ilişkin tescil kararı, Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği. T.C. kimlik numarası beyanı, Kanuni tebligat adresi, istenir. Proje yardımından faydalanmak      istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

Proje uygulamaları için istenecek belgeler: 

Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü, Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı, Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,             Kimlik numarası beyanı,  Kanuni tebligat adresi, istenir. Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık