Ana Sayfa Çevre Artvin’in içme sularına ne oldu ?

Artvin’in içme sularına ne oldu ?

3 ay önce meydana gelen bir heyelan sonucunda Naşop deresinden gelen su bulanmış, havuzlar çamur dolmuş, 4 gün boyunca Artvin’e su verilememişti.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2014 Pazartesi 07:23
Artvin’in içme sularına ne oldu ?

Hayati Akbaş

ARTVİN-Orman Bölge Müdürlüğü, suyun aktığı alanda çalışma yapmış ve ardından su gözle görülür derecede bulanmış ve kalitesi düşmüştü. Aradan geçen 3 aya rağmen su halen bulanık akmaya devam diyor.

Artvin halkı Artvin’de şu anda musluklardan akan içme suyunu belediye Başkanının, sağlık İl müdürünün içip içemediğini merak ediyor. Artvin Belediye Başkanı Kocatepe yukarıda yapılacak olan her hangi bir çalışma neticesinde suların kirleneceği görüşünü, bunun yanında turizm alanını olumsuz etkileyeceği gerçeğini de dile getirdi. Maden firmasına sundu. Bunun yanında Artvin gibi bir yerde hazır sunun rekor derecede satılıp içilmesi ise düşündürücü bir durum.

İÇME SULARIMIZ NEDEN BU HALE GELDİ?

Kafkasör Genya alanında en küçük bir çalışma neticesinde bile suyun içilmeyecek hale gelmesi Cerattepe, Kafkasör bölgesinde yapılmak istenen madencilik faaliyetlerinin nasıl bir zarar vereceği hususunu düşünemediklerini belirten Artvinliler; “ Suyumuza ne oldu? Artvin’de 4 gün üst üste suyun kesildiğini biz hiç görmemiş, duymamıştık.

Ancak bundan 3-4 ay önce yeni belediye başkanımızın göreve başlamasının ardından kısa bir süre sonra suyumuz kesildi. Sanki yeni Başkanımız Kocatepe’ye komplo kuruldu. O güne kadar suyun olduğu bölgeye hiçbir kurum, kuruluş giremiyordu, girmiyordu. Seçim sonrası maalesef Artvin için “yasak bölge” ilan edilmesi gereken yerlerde çalışmalar yapıldı veya yapılma hazırlıkları var.. Artvin’in suları Genya, Kafkasör, Mersivan, Cerattepe’den gelir. Bu bölgeye hiçbir şekilde dokunulmaması gerekirken, maalesef daha beteri için girmeye çalışıyorlar. Bu, Artvin’in ölüm fermanıdır. Biz bu fermana uymayacağız.

Şimdi sayın belediye başkanımızdan rica ediyoruz. Su havzalarımızın olduğu yerlerde dolaşanlar varsa, onları takip ettirsin, durdursun. Su kanununa göre içme sularının olduğu yerlerde suları kirletecek hiçbir çalışma yapılamayacağını biliyoruz. Sayın başkanımızda bunu çok iyi bilir.

15 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YOL TÜM SULARIMIZI KİRLETİR!

Ne yazık ki duyduklarımız, yerel gazetelerden okuduklarımız bizi çok üzmektedir. 15 metre genişliğine yol yapmak için ağaçları damgalayıp keseceklermiş, Peki 15 metrelik yolun ne kadar pasa ürettiğini, ne kadar alanı tahrip edeceğini de hesaplamışlar mı? Artvin’i ufak ufak öldürmenin etüt çalışmalarını yapıyorlar. Yazıklar olsun. Bir şehri yok etmek için bu kadar hunharca, duygusuzca, sadece para için bu kötülüğü yapıyorlar.

Biz ne olacağız, çocuklarımız ne olacak, geleceğimiz geçmişimiz ne olacak. Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan tek başına inanılmaz bir Artvin aşkıyla TBMM’den mücadele veriyor. Cerattepe adını bırakın Türkiye’ye dünyaya tanıttı. Kendisine Artvin halkı olarak çok teşekkür ediyoruz. Diğer Milletvekilimiz sayın Kışla’nın da artık tehlikenin farkına varması, Artvin halkının neden bu kadar tedirgin olduğunu anlaması lazım. Yukarısı bizim yaşam alanımızın sigortasıdır.

Artık o bölgenin herkes tarafından korunması gerekiyor. Belediye Başkanımız Kocatepe, Milletvekilimiz İsrafil Kışla, STK’lar, Siyasi parti temsilcileri, genç, yaşlı, kadın erkek hepimiz haklı olduğumuz bir davada ortak noktada buluşmalıyız. Çünkü suyumuz giderse biz de gideriz. Bakın Ortaasya’dan Türklerin neden göç ettiğini hepimiz daha ilkokulda okuduk. Bizim başımızda hem su hem de heyelan belası bekliyor. Hepimiz aklımızı başımıza alalım. Bugün musluktan kırmızı çamur aktıysa yarın neler olacağını bilemeyiz.” İfadelerine yer verdiler.

7 NİSAN 2012 TARİH VE 28257 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN İÇME SUYU YÖNETMELİĞİ’Nİ OKUYUN!

7 Nisan 2012 tarihli ve 28257 Sayılı Resmi Gazete’de ki Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliği okuyunca ilimizin Kafkasör Mevkii’nde maden çıkarılması halinde bizleri nelerin beklediği içeren bir yazı kaleme almak istedim. Burada maden çıkması halinde; tabiat tahrip olup heyelanlı alan daha genişleyerek artacak. Dereler ve Artvin içme suları tamamen yok olacak. Nitekim 2014 yılında su sıkıntısı olacağını düzenlenen uluslararası ev yerli panellerden öğreniyoruz. 22 Mart’ta “Dünya Su Günü” ilan edilmiştir. Diğer taraftan Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bu bankalığa bağlanmış olan DSİ Genel Müdürlüğüne yerüstü ve yeraltı sularının korunmasına yönelik ilgili yönetmelikle gereken yetki de verilmiş bulunmaktadır.

Hazırlanan söz konusu dernek dosyasına bakılınca şu notları görmek mümkündür.

1) Artvin Valiliği Raporu: a) Erozyon etkisi, b) Bölgenin tabiata etkileri, c) Sular etkilenecek diye yazıyor.

2) Cominco Madencilik Sanayi A.Ş. için Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (OTDÜ) hazırladığı rapor: a) Heyelan eskiden vardı. Daha da artacak. B) Yeraltı ve yerüstü sularının sınıflandırma kriterlerine göre birinci sınıf su olduğunu yazıyor.

3) Artvin Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. Raporu: a) Kafkasör’de heyelan olduğunu yazıyor. B) Yeraltı sularının olduğunu yazıyor. Bu suların yerüstüne çıkan yerlerinde içme suları oluyor. C) Mevcut yüzey sularının bozuk olduğunu söylüyor. D) Maden sahasının nerde olduğu yazıyor. 4, 3 hektarlık kısmının Hatila Deresi’nde, 1,79 Hektarlık kısmının Dalağet Deresi havzasında, cevher alanın da Fabrika Deresi Havzası’nda kalmakta olduğunu yazıyor.

CERATTEPE’DEKİ TÜNEL YARALTI SULARINA ZARAR VERİYOR.

7 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de çıkan yönetmelikte yeraltı ve yerüstü sularının korunmasının lazım olduğu yazılıdır. Diğer taraftan Artvin’de Hatila, Dalağet, Fabrika, Fıstıklı ve Şehitlik Dereleri içme suyu olarak kullanılmaktadır. Maden çıkması halinde bu sular tamamen bozulacaktır. İlgi yönetmeliğin 3. bölümünün 12. Maddesi’nin e fıkrasına göre ise Cerattepe’deki tünelin yeraltı sularına zarar vermesi sebebiyle de bu tünelin kapatılması lazım. İ) Fıkrasına göre de Kafkasör’de yapılan inşaatların DSİ’den uygun görüş alınarak yapılması lazım. Aynı Yönetmeliğin 13. Maddesinin b fıkrasına göre ise Kafkasör Mevkii’nde hiçbir faaliyet yapılmaması icap eder. Artvin içme sularının hepsi İller Bankası tarafından alınmıştır. Ayrıca bu civarda yerüstüne çıkan akarsular vardır ki tabiatta yaşayan bütün canlılar tarafından kullanılmaktadır.”

5686 SAYILI KANUN NE DİYOR?

7 Nisan 2012 tarihinde çıkarılan Yeraltı Sularının Kirlenmeye, Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik Cerattepe’deki maden davası için önemli bir destek sağlıyor. Mücadelede Bu yönetmelikten faydalanılması lazım. Başta Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe olmak üzere herkesin bu gerçeği göz ardı etmemesi gerekiyor.

ARTVİN’İN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Artvin’in suyu nereden geliyor? Cerattepe, Kafkasör, Genya eteklerinden değil mi? Madenciliği nerde yapmak istiyorlar aynı yerde. Oradan bir şehrin suyu geliyor. Yetmiyor. Şayet yukarıda madencilik faaliyeti başlarsa suyumuz tamamen yok oluyor. Hatırlayın Cerattepe’de maden arama çalışması sırasında soğuksuya içilmesi sakıncalıdır yazısı yazılmadı mı? Şimdi yeni çıkan yönetmelikte yeraltı sularının kirletilmemesi yönünde maddeler içeriyor. Bu Yönetmelik 3/6 /2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal, Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu’na konu olan sular dışındaki tüm yeraltı sularını kapsar.

Bu Yönetmeliğin amacı, iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirmesi için gerekli esasları kapsar. Şimdi bakalım

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Yeraltı Suyu Kütlelerinin Karakterizasyonu, İzlenmesi ve Miktar ve Kalitesinin Değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Yeraltı sularına kalitesi her ne olursa olsun atık suların doğrudan deşarjı yasaktır.

(2) İçme suyu temini maksadıyla kullanılan ve/veya kullanımı planlanan YAS kütlelerinin kalite durumu 17.2.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik eklerinde yer alan parametre listesi ve standartları dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilir. Bu su kütlelerinin koruma alanlarına, arıtılmış olsun ya da olmasın atık suların doğrudan ve/veya dolaylı deşarjı yasaktır.

(3) 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suların arıtılmış dahi olsa YAS kütlelerine doğrudan ve dolaylı deşarjı yasaktır.

(4) Risk altında olduğu belirlenen veya risk altında olma ihtimali bulunan YAS kütlelerinde yapılan izlemeler sonucunda Ek-2’de yer alan YAS kalite standartlarının ve o kütle için belirlenmiş olan parametrelere ait eşik değerlerin aşılması durumunda arıtılmış dahi olsa atık suların bu su kütlelerine doğrudan ve/veya dolaylı deşarjı yasaktır.

(5) Bunun dışında kalan durumlarda, arıtılmış atık suların YAS kütlelerine dolaylı olarak deşarjına, yeraltı suyunun kullanım maksadı, kalitesi ve verilecek olan arıtılmış suların yeraltı suyuna karışması halinde yeraltı suyunun taşıma kapasitesi de dikkate alınarak yapılacak olan mühendislik çalışmaları sonucunda, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilir. Verilen izinlerin envanteri yılda bir kez SYGM’ye bildirilir.

(6) Yeraltı sularının tarımsal faaliyetler sonucunda kirlenmiş olduğunun tespiti durumunda, 18.2.2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği hükümlerine göre tedbirler alınır ve uygulanır. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan

TEDBİRLER PROGRAMI VE YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI”

Madde 12: Bu maddenin birçok bendi bulunmaktadır. Ben bizi ilgilendiren bentleri size ileteyim:

Tedbirler programı MADDE 12 – (1) SYGM koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile, YAS kirliliğinin önlenmesi için yapılan izleme programı neticesinde elde edilen sonuçlar dikkate alınarak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen temel tedbirleri de içeren bir Tedbirler Programı hazırlanır.

(2) Temel tedbirler, yeraltı sularının miktarının ve kimyasal kalite durumunun korunması, kirliliğinin önlenmesi için bütün YAS kütlelerinde uyulması gereken asgari şartları tarif eder. Bu tedbirler şunlardır;

a) Yeraltı suyunda kirlenmeyi azaltmak ve yeraltı suyunun kimyasal açıdan bozulmasını önlemek için su kalitesine, insan sağlığına, karasal ve su ekosistemlerinin kalitesine zarar verme riski olan faaliyetlere izin verilmez, 5 inci maddede belirtilen yasaklar ve düzenlemeler uygulanır.

e) Yeraltı suyunun kirlenmesine ve kalitesinin bozulmasına yol açtığı tespit edilen kuyu, tünel, galeri gibi yapılar DSİ tarafından kapatılır. Kapatma masrafları yapı sahibinden tahsil edilir

YAS rezervlerini haiz akifer karakterindeki her türlü formasyondan malzeme temini yasaktır. Ancak YAS beslenme havzalarından malzeme alınmasına YAS kütlelerine zarar verilmemesi şartıyla DSİ tarafından izin verilebilir.

(4) İçme suyu maksadıyla kullanılan YAS kütlelerini koruma maksadıyla teşkil edilen koruma alanlarında, YAS kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla 13 üncü maddede yer alan hükümlere göre gerekli tedbirler alınır. Gereklilik halinde Özel Planlama Esasları oluşturulur.

MADDE 13 YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI:

b) İçme ve kullanma suyu temin edilen YAS kütlelerinin çevresinde belirlenen mutlak koruma alanı YAS akım hızı dikkate alınarak oluşturulur. Bu alan içme suyunun temin edildiği idare veya idareler tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır, Bakanlığa bildirilir ve bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmez.

BU SULARIN KİRLENMESİ DURUMUNDA HEPİMİZ, BURADA YAŞAYAN TÜM CANLILAR OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENECEK.

En esasında bu yönetmeliğin herkes tarafından okunması gerektiğine inanıyoruz. Başta bu yönetmeliği hazırlayan Bakanlık olmak üzere, Vali’nin, Belediye Başkanı’nın, DSİ Bölge Müdürünün, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’nün çok iyi analiz etmesi ve Artvin yerel basınının bunu bölümler halinde manşetlerinden yayınlamaları gerekiyor. Biz madene karşı çıkarken çok haklı ve hayati nedenlerimizi öne çıkarmadığımız sürece başarılı olmamız zordur.

Bu sudan bütün Artvinliler içiyor. AK Parti’lisi, MHP’lisi, CHP’lisi, kuşu, böceği, ağacına kadar her canlı bundan besleniyor. Biz insanlarımıza davamızı bu yönden anlatıp hukuka gittiğimizde kendiliğinden madenin girmesi gerekiyor. Çünkü bu kanuna göre, yönetmeliğe göre orada madenciliğin yapılması mümkün değildir.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Spor Sayesinde Engelini Unutarak Hayata Tutundu

Spor Sayesinde Engelini Unutarak Hayata Tutundu

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık