Ana Sayfa Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alınanların dikkatine !

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alınanların dikkatine !

Eğitim İş Şube ve Temsilcilik Başkanlıklarına gönderdiği yazı ile yöneticilikleri sona eren yöneticilerin izleyeceği hukuki süreci açıkladı

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2014 Cuma 10:06
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alınanların dikkatine !

Eğitim İş Şube ve Temsilcilik Başkanlıklarına gönderdiği yazı ile yöneticilikleri sona eren yöneticilerin izleyeceği hukuki süreci açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada konu hakkında en kısa sürede basın açıklaması yapılacağı ve yöneticilik görevleri sona eren üyelerin aşağıdaki dilekçe ile Bölge avukatlarına başvurmaları istendi.

 

 

………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

 

-Anayasaya Aykırılık İddiası Nedeniyle Somut Norm Denetini İsteği Vardır-

 

DAVACI                   :…..                TCKN:…..

                                   ADRES………

DAVALI                   :Milli Eğitim Bakanlığı-ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ    :……

SAKLI TUTULAN

HAKLAR                 : Uyuşmazlıkla ilgili yargılama sonucuna göre sorunu AYM ve AİHM'e taşıma hakkımızı saklı tutuyoruz. 

KONU                       : 01.03.2014 tarih ve 6528 sayılı kanunun 22/8. maddesiyle eklenen 652 sayılı KHK'nın 37. maddesinin 8. fıkrası ile geçici 10. maddesinin 8. fıkrasının Anayasaya aykırılığı nedeniyle somut norm denetimi yoluyla yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa'nın 152 . maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın …. tarih ve …….. edilen atama işleminin(EK-1) öncelikle yürütmesinin durdurulması ve dosya tekemmül ettiğinde iptaline karar verilmesi istemidir.

 

Anayasal Denetim Talep Edilen KHK Hükümleri :

37. madde:

(8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

 

Geçici 10. Madde:

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

I- Olaylar

1-      ……. tarihinden itibaren ,,, okulunda  müdür/müdür baş yardımcısı/müdür yardımcısı olarak görev yapmaktaydım.

 

2-      Dava konusu idari işlem ile Anayasal denetimi talep edilen yukarıda işaret ettiğimiz kanun hükümleri gerekçe gösterilerek yöneticilik görevime son verilmiştir.

 

3-      Her ne kadar dava konusu işlem, kanun hükmüne dayanılarak gerçekleştirilmişse de anılan kanuni düzenlemeler, evrensel hukuk ilkelerine, anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yer etmiş içtihatlarına aykırıdır. Bu sebeple de anılan kanunun iptali konusunda Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasının sağlanması ve bunun neticesinde dava konusu işlemin mahkemenizce iptali için işbu dava yoluna gitmek zorunlu olmuştur.

 

II- Hukuka Aykırılık ve İptal Nedenleri

 

1-      Dava Konusu İşlem ve Dayanak Kanun Hükümleri Memuriyet Hukukunun Temel İlkeleri Olan Kariyer ve Liyakat İlkelerini Hiçe Sayar Niteliktedir.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yukarı Çık