Türkiye,Gelir dağılımının en adaletsiz olduğu 2.Ülke.

OECD: Türkiye gelir adaletsizliğinin en büyük olduğu ikinci ülke

Türkiye,Gelir dağılımının en adaletsiz olduğu 2.Ülke.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin raporunu yayımladı. Zengin yoksul arasındaki uçurumun son 30 yılın en ciddi boyutlarına ulaştığına dikkat çekilen rapora göre, Türkiye gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke.

‘Gelir Adaletsizliği ve Gelir Adaletsizliğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri‘ isimli raporda, 1985- 2010 arasında OECD ülkelerindeki ekonomik büyümenin gelir adaletsizliğinden nasıl etkilendiğini incelendi.

oecd rapor

Kaynak: OECD

OECD’nin raporuna göre, Türkiye, Meksika’nın ardından gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke. Raporda, 1985’den bu yana gelir adaletsizliği nedeniyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,6 oranında küçüldüğü belirtildi.

Öte yandan Türkiye, Yunanistan’la birlikte servetin paylaşılması konusunda küçük de olsa iyileşmenin yaşandığı iki ülkeden biri olarak gösterildi.

OECD’ye üye ülkelerdeki gelir adaletsizliğini son 30 yılın en ciddi boyutlarına ulaştığına dikkat çekilen raporda, üye ülkelerde toplumun en zengin yüzde 10’luk kesiminin en yoksul yüzde 10’luk kesimden 9,5 kat daha fazla kazandığı belirtildi. Rapor, bu oranın 1980 yılında 7.1 olduğuna dikkat çekiyor.

Eğitimin önemine dikkat çekilen raporda, “Gelir eşitsizliği dezavantajlı grupların eğitim fırsatlarını azaltıyor. Ayrıca, sınıf değiştirme sıklığını da aşağı çekiyor. Bireyler yeteri kadar beceri geliştiremiyorlar” ifadelerine yer verildi.

Hükümetlerin gelir dağılımındaki eşitsizliğe müdahale etmeye çağıran OECD, ekonomik büyümenin gelir adaletsizliğinin azalmasına bağlı olduğu vurguladı.9 Şubat 2015 Pazartesi 20:20

http://www.toplumgazetesi.com/haber/turkiyegelir-dagiliminin-en-adaletsiz-oldugu-2ulke-4464.html