OSMAN KAYA

MARKS VE YAHUDİLİK...


OSMAN KAYA
2 Haziran 2014 Pazartesi 16:54

Başta bir kısım İslamcılar olmak üzere kendini sağda tanımlayanların bir özelliği de dünyadaki olup bitenleri Yahudilikle ve Yahudi faktörüyle açıklamaktır.Bu yaklaşımın sahipleriyahudi faktörünü m.ö1300 lü yıllardan günümüze kadar olan Dünya Tarihini Yahudi faktörüyle okurlar…Bu noktada sosyalizmi de Yahudilikle anlamaya çalışırlar.Onlara göre sosyalizm bir Yahudi oyunudur ve başta Marks olmak üzere sosyalizmin öncü isimleri birer yahudidir. Hatta Yahudi ideallerinin önde gelen temsilcileridir.Acaba doğru mudur bu yaklaşım?gerçeği ne kadar yansıtır? İşte bu bağlamda kilit isim olarak ve bize ışık tutması açısından Marksist sosyalizmin öncü ve kurucu ismi Karl Marks ı ele alacağız…Marks asla bir Yahudi ajanı olmamıştır.Evet… Marks bir Haham sülalesinden geliyordu ama o bunun Yahudi ajanı olduğunu göstermek şöyle dursun aksine Yahudi anlayışı ve çelişkilerini daha iyi görme avantajına sahip kılması açısından ona malzemeler sunmuştur..Marksın bu özelliği açık bir biçimde kendisinin kaleme aldığı ‘’ YAHUDİ SORUNU’’ adlı kitapçığında görülmektedir. Kitaptan alıntılar yapalım: ‘’Yahudiler Tanrıya değil Mammon ( Hırs tanrısı ) na taparlar.’’ ‘’ onların gerçek inancı her ne araçla olursa olsun paranın elde edilmesine dayanır. Avrupanın kurtulması demek Yahudilikten kurtulmak demektir. Para ve faizden , yani uygulanmakta olan gerçek Yahudilikten ‘’ Bu yargılardan yola çıkarak Marksın antisemitik olduğu sonucuna ulaşılabilir.ama öyle değil işte … Marks hiçbir etnik kökenden yana olmadığı gibi, hiçbir etnik kökeninde yanında olmaz… Yani o ‘’ kol kırılır, yen içinde kalır.’’ Diyenlerden değildir. Devam edelim: ‘’ Yahudi tapınmasının bu dünyadaki hedefi nedir? Faiz…. Onun dünyevi ilahı kimdir?Para… Yahudi temelde neyi amaçlar? Özel üstünlük…Poliçe yahudinin gerçek ilahıdır.Onun yanında başka tanrıya yer yoktur.Yine Marksın genel görüşlerine baktığımızda şunları görürüz:

Marksa göre tarihsel olsun estetik olsun Yahudi yeni bir dünya üretemez…onun işi her şeyin , bütün değerlerin nasıl kâra dönüştürülebileceğini hesaplamaktadır. Diğer insanlar üretir. Ve marks garanti eder ki o esnada yahudi sadece bu ürünlerin satılacağı pazar yerini kurmakla meşkuldur. Üretebileceği tek şey fiyat cetvelidir.Kapitalizmi başkaları oluşturmuş , yahudi ise onu vahşi hale getirmiştir.

Yeni düzende insanlığın önünde iktisadi olarak iki seçenek vardır: '' ya Yahudi gibi hareket edeceksin, ya da iflas edeceksin.''

Marksın yahudiler hakkındaki düşünceleri yahudilerin devrimci olmaktan çok uzak ve para düzenine olan entegrist tutumlarından ileri geliyordu.Oysa zaman süreci içinde kapitalizmin sermayeci yapısına entegre olmayan yahudilerde ortaya çıkmış ve sosyalist atılımlara pek çok katkılar sunmuşlardır.Marksın yahudiler ile ilgili görüşleri sadece '' yahudi sorunu '' adlı kitabı ile sınırlı değildir.

'' Doğu sorunu , Fransa da sınıf mücadelesi,, Louis Napoleonun 9 kasımı ve Alman İdeolojisi '' adlı eserlerinde de mevcuttur.İnsanlık idealinin önemli bir sacayağı olan sosyalizm , Dünyayı ve yaşamı dinle ya da milliyetle değil , ekonomik altyapı ve sınıfsal gerçekliklerle açıklar.. Bu bağlamda sermaye düzenine entegre olan, ezen ezilen diyalektiğinde ezenlerden yana tavır alan milliyetler , guruplar, etnisiteler ve dinler zalim, tersi durumda olanlar ise direnişçidir.Marks ne yahudi uşağı ne de yahudi düşmenıdır. sadece durum tespiti yapan bir sosyal bilimci ve aktivisttir.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık